Medlemskap

Årsavgift 2019

Årsavgift betalas via Plusgiro eller Swish.

Swish-nummer 123 196 02 85, mottagare Nisses fridykarklubb.

Plusgirokonto 17 37 97-2, mottagare Nisses fridykarklubb.

Årsavgiften varierar beroende på ålder:
300kr född 2000 eller senare(Junior).
500kr född 1999 eller tidigare(Senior).

Kom ihåg att fylla i

Namn
Fullständigt personnummer
Gatuadress
telefonnummer
ifall du inte vill vara med i klubbens dataregister

Sportdykarförbundets försäkring (olycksfall inkl tandskador) gäller för enskild medlem från betalningsdagen.

Om Du är osäker på om årsavgiften är betald, maila till info@nfdk.com