Nisses Fridykarklubb

Nisses fridykarklubb startade 17 april 1986. Klubben är som ideell
förening ansluten till svenska sportdykarförbundet, SSDF, och den
internationella dykorganisationen CMAS.

Verksamheten omfattar fridykarträning & motionsidrott samt läger &
utfärder. Medlemsrekryteringen riktas mot åldersgruppen 11 -15 år.
Instruktörernas ålder är huvudsakligen 15 -18 år. Antalet medlemmar är
c:a 350, varav c:a 40 seniorer, dvs över 15 år.

Alla insatser i klubben görs utan ekonomisk ersättning.